Lịch thi môn 351615 – Lịch sử kiến trúc, học kỳ 3.

Sinh viên thuộc lớp 351615 – Lịch sử kiến trúc nhóm DQT thi vào 2h30 ngày 5 tháng 6 năm 2017 tại phòng 509 nhà A1. Nội dung thi gồm 2 phần: Thi viết: 15 phút. Vấn đáp: 15 phút/sinh viên. Trọng tâm ôn tập: Phần kiến trúc Việt Nam: Giai đoạn phong kiến Việt NamContinue reading “Lịch thi môn 351615 – Lịch sử kiến trúc, học kỳ 3.”

Advertisement