KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐATN ĐỢT 4

Thời gian: 15h30, thứ Năm, ngày 11/5/2017

Địa điểm: Phòng 509.A1.

Danh sách phân công.

Nội dung kiểm tra:

+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết   (5 điểm)

+ Bản đồ vị trí                       (2 điểm)

+ Bản đồ hiện trạng khu đất (3 điểm)   

Yêu cầu sinh viên đến đúng giờ. Sinh viên không đến kiểm tra 0 điểm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: