CHẤM ĐATH – LỚP NV19

Thời gian: 8h30, thứ Sáu, 19/5/2017. Sinh viên in tối đa 08 bản A0 để trình bày trước hội đồng Nộp cho hội đồng 01 đĩa CD và 01 quyển thuyết minh A3 Danh sách sinh viên và hội đồng: Hội đồng 01: P605.H1 STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP CBHD 1 2117056 Lương HuyContinue reading “CHẤM ĐATH – LỚP NV19”

Advertisement

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 3 – ĐATN ĐỢT 3

Kết quả kiểm tra tiến độ đợt 3 Một số lưu ý với sinh viên Thời gian thông đồ án và kiểm tra tiến độ 10 tuần đã kết thúc. Sinh viên có 05 tuần thể hiện đồ án và làm mô hình tại nhà. Chấm sơ khảo vào ngày 19/6/2017. BM sẽ post thôngContinue reading “KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 3 – ĐATN ĐỢT 3”