CHẤM ĐATH – LỚP NV19

Thời gian: 8h30, thứ Sáu, 19/5/2017.

Sinh viên in tối đa 08 bản A0 để trình bày trước hội đồng

Nộp cho hội đồng 01 đĩa CD và 01 quyển thuyết minh A3

Danh sách sinh viên và hội đồng:

Hội đồng 01: P605.H1

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP CBHD
1 2117056 Lương Huy Hiệp 56KD6 NGUYỄN MẠNH TRÍ
2 2159057 Trần Minh Hiếu 57KD5
3 2181257 Nguyễn Kim Hoàn 57KD5
4 2198357 Nguyễn Đình Ân Khánh 57KD2
5 2074557 Nguyễn Anh Linh 57KD1
6 2217657 Phan Anh Quý Long 57KD2
7 2078957 Phan Tiến Long 57KD6
8 2154757 Bùi Phú Lộc 57KD3
9 2221457 Đinh Phương Nam 57KD6 ĐỖ TRỌNG HƯNG
10 2142556 Nguyễn Nam Phong 56KD4
11 2213356 Lê Văn Quyết 56KD4
12 2004957 Phạm Hồng Sơn 57KD4
13 2042056 Nguyễn Thuận Thái 56KD3
14 2101456 Đinh Vũ Thành 56KD3
15 2067857 Nguyễn Thanh Thúy 57KD6
16 2119657 Nguyễn Văn Tiệp 57KD4
17 2021056 Bùi Quang Trung 56KD3

Hội đồng 02: P607.H1

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP CBHD
1 2040857 Lê Hồng Anh 57KD6 ĐỖ TRỌNG CHUNG
2 2080357 Lăng Văn Cương 57KD6
3 2098657 Lê Hồng Cường 57KD4
4 2092857 Nguyễn Tiến Đạt 57KD3
5 2047654 Phan Minh Đạt 54KD2
6 2048857 Trịnh Hữu Đạt 57KD5
7 2145057 Nguyễn Viết Đông 57KD2
8 2205554 Thái Sơn Hà 54KD1
9 2237057 Lê Ngọc Hân 57KD2
10 2014057 Đỗ Thượng Hiền 57KD6
11 2163157 Lê Văn Tuấn 57KD3 NGUYỄN TOÀN THẮNG
12 2077157 Nguyễn Văn Tùng 57KD3
13 2061657 Phan Mạnh Tùng 57KD2
14 2068457 Trần Kim Tùng 57KD4
15 2062157 Trương Đức Tùng 57KD3
16 2213157 Lê Thị Lương Yên 57KD6
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: