ĐIỂM HỌC KỲ II

Những lớp có điểm đề nghị lớp trưởng lên VPBM lấy bài về để các bạn đối chiếu. Trường hợp sai sót, các bạn lên phòng 509.A1 vào các buổi sáng để được giải đáp. Bộ môn sẽ cập nhật điểm của những lớp còn lại ngay khi có điểm từ các Thầy/Cô.

I. Điểm thực tập CN và Tham quan 59KD (ĐQT = Điểm thực tập CN, ĐKT = Điểm tham quan kiến trúc).

  • Bộ môn đã cập nhật đầy đủ điểm của các lớp. Trường hợp sai sót, các bạn liên hệ với thầy Nguyễn Mạnh Trí 090.345.1088 để được giải đáp.
  • Sau ngày thứ Năm, 01/06/2017 điểm sẽ được gửi đến PĐT, BM sẽ không giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của các bạn.

59KD1; 59KD2; 59KD3; 59KD4; 59KD5; 59KD659KDE; 59KDF; 59QH1; 59QH259KDNT

II. Điểm Vẽ Ghi. 60KD

60KD2; 60KD4; 60KD6; 60KDE60KDF; 60QH1; 60QH2

III. Điểm Thiết kế ý tưởng. 60KD

60KD4; 60KD560KDF;

IV. Điểm Cơ sở kiến trúc 2.

61KD3; 61KD5

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: