KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐATN ĐỢT 4

Kết quả kiểm tra tiến độ đợt 1 

Lịch kiểm tra tiến độ đợt 2

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 31/5/2017

Địa điểm: P509.A1.

Nội dung kiểm tra:

  • Đăng ký phần kỹ thuật: Nội thất, cảnh quan, VLKT.
  • Phân tích, đánh giá hiện trạng (2 điểm)
  • Phân tích ý tưởng thiết kế (3 điểm)
  • Tổng mặt bằng công trình (2 điểm)
  • Các mặt bằng công trình (3 điểm)

Danh sách sv

TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP CB HƯỚNG DẪN CBKT
1 2212957 Lê Xuân Quốc 57KD4 Thầy Đỗ Trọng Chung Thầy Nguyễn Mạnh Trí
2 2047054 Trần Sơn Hải 54KD3
3 2082254 Nguyễn Quốc Việt 54KD1
4 2186854 Nghiêm Hoàng Duy Khánh 54KD1
5 2014154 Dương Đức Hoàng Anh 54KD1 Thầy Nguyễn Mạnh Trí Thầy Đỗ Trọng Chung
6 2093754 Đỗ Minh Trang 54KD5
7 2167056 Lê Văn Chung 56KD2
8 2067957 Lê Đức Hoàng 57KD1
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: