Lịch thi môn 351615 – Lịch sử kiến trúc, học kỳ 3.

Sinh viên thuộc lớp 351615 – Lịch sử kiến trúc nhóm DQT thi vào 2h30 ngày 5 tháng 6 năm 2017 tại phòng 509 nhà A1.

Nội dung thi gồm 2 phần:

  • Thi viết: 15 phút.
  • Vấn đáp: 15 phút/sinh viên.

Trọng tâm ôn tập:

Phần kiến trúc Việt Nam:

  • Giai đoạn phong kiến Việt Nam : Kiến trúc dân gian, kiến trúc cung đình.
  • Giai đoạn cận đại và hiện đại: Kiến trúc thuộc địa và kiến trúc hiện đại

Phần kiến trúc thế giới:

  • Kiến trúc La mã
  • Kiến trúc Gothic.
  • Kiến trúc thế kỉ 19.
  • Các trào lưu, phong cách kiến trúc thế kỉ 20 (Art Deco, Art Nouveaux, Hữu cơ, Tạo hình mới, Quốc tế, Biểu hiện, Tân Biểu hiện, Vị lai, Kết cấu, Giải tỏa kết cấu, Kỹ thuật cao, Hậu hiện đại, Hiện đại mới)

Giảng viên phụ trách: Nguyễn Mạnh Trí.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: