LỊCH NỘP VÀ CHẤM ĐỒ ÁN 1 – KD62

+ Đối với các lớp 62KD1,2,3,4,5, QH, NT nộp bài từ 8h30 đến 11h00, thứ Hai, ngày 15/10/2018 tại P509.A1. (nộp muộn không thu bài).

Sinh viên ghim phiếu thông đồ án lên bài.

+ Đối với lớp 62KDE, 62KDF lịch chấm như sau:

62KDE

  • Từ 13h00 đến 14h00 , thứ Hai, ngày 15/10/2018 ra đề đồ án 2 tại P210.H1
  • Từ 14h00 chấm đồ án 1 tại phòng 210, 211.H1

62KDF

  • Từ 13h00 đến 14h00 thứ Hai, ngày 15/10/2018 ra đề đồ án 2 tại P408.H1
  • Từ 14h00 chấm đồ án 1 tại phòng 408, 511.H1

CHÚC CÁC BẠN ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG ĐỒ ÁN ĐẦU TIÊN!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: