LỊCH HỌC VẼ GHI 61KDNT

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch học vẽ ghi cho 61KDNT như sau:

  • Thời gian học: 02 tuần (bắt đầu từ 22/10/2018 đến hết ngày  04/11/2018)
  • Thời gian học lý thuyết: 13h00 chiều thứ Tư, ngày 24/10/2018 (yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ, có điểm danh)
  • Địa điểm: P03.C4.
  • Giảng viên phụ trách: ThS Nguyễn Trường Giang. Đt 0988.858.095

Danh sách phân nhóm

Giấy giới thiệu, giấy cam đoan

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: