CHẤM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD59

Thời gian: 8h00, thứ Năm, ngày 01/11/2018

Địa điểm và danh sách Hội đồng: Xem bên dưới

Sinh viên in từ 8-10 bản, chuẩn bị bảng, que chỉ để trình chiếu, mang mô hình đi thể hiện (nếu có).

Lưu ý: Tất cả các bản vẽ của ĐATH phải có chữ ký của GVHD, nếu không sẽ không được bảo vệ.

Tiêu chí chấm:

  • Phân tích, đánh giá khu đất: 2 điểm
  • Phân tích ý tưởng kiến trúc: 1 điểm
  • Tổng mặt bằng: 1 điểm
  • Mặt bằng công trình: 2.5 điểm
  • Mặt đứng: 1 điểm
  • Mặt cắt: 0.5 điểm
  • Phối cảnh công trình: 1 điểm
  • Mô hình: 1 điểm

Đây là quy định của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc, sinh viên làm Đồ án tổng hợp ở bộ môn nào thì theo quy định của bộ môn đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: