LỊCH HỌC VẼ GHI LỚP 63KDNT

  • Thời gian: 02 tuần từ ngày 9/11/2020 đến hết ngày 22/11/2020
  • Học lý thuyết: Thứ Hai, ngày 9/11/2020
  • Kiểm tra tiến độ: Thứ Sáu, ngày 13/11/2020
  • Thu bài: từ 9h00 đến 11h00 thứ Hai, ngày 23/11/2020.
  • Địa điểm Vẽ ghi: Giảng viên và sinh viên chủ động tìm địa điểm, mỗi lớp tối đa 03 địa điểm trong các quận nội thành Hà Nội.
  • Giấy giới thiệu: Sinh đến phòng Văn thư, tầng 1, nhà A1 (đối diện phòng Bảo vệ) lấy giấy giới thiệu.
  • Giấy cam đoan: Sinh viên in và ký giấy cam đoan. Mỗi lớp tập hợp đóng thành quyển và nộp về P509.A1 chậm nhất vào thứ Hai, ngày 16/11/2020.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: