Khoa Kiến trúc và Quy hoạch -Trường Đại học Xây dựng 40 năm hình thành và phát triển

Cách đây tròn 40 năm 1967 Khoa Kiến trúc đầu tiên ở Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợ nhất các lớp kiến trúc sư KTS của Bộ Kiến trúc và Bộ môn Kiến trúc của Trường Đại học Xây dựng ĐHXD. Lớp đầu tiên của Khoa là K8 ĐHBK tuyển sinh năm 1963, được chuyển về trường ĐHXD theo quyết định của Chính phủ. Đây cũng là khoá KTS đầu tiên bảo vệ tốt nghiệp tại trường ĐHXD. Tiếp đến là các khoá học 64, 65, 66, 67. Ban chủ nhiệm khoa đầu tiên gồm 3 người do giáo sư Nguyễn Nghi làm chủ nhiệm. Nhiệm vụ của khoa là đào tạo KTS và kỹ sư đô thị cho toàn miền Bắc, với cơ cấu tổ chức của khoa gồm 6 bộ môn: kiến trúc Dân dụng, kiến trúc Công nghiệp, kiến trúc Quy hoạch, vẽ Hình hoạ, Cơ sở mỹ thuật kiến trúc và Vật lý kiến trúc.
Continue reading “Khoa Kiến trúc và Quy hoạch -Trường Đại học Xây dựng 40 năm hình thành và phát triển”

Advertisement

LỜI MỞ ĐẦU

1545588_467380643366046_1379786653_nLý thuyết kiến trúc có một đặc điểm riêng biệt. Nó cấu thành bằng tổng thể của các ý tưởng, các cuộc tranh luận vượt qua hàng thế kỉ, không những hình thành một hệ thống thư tịch, mà xa hơn thế, trở nên càng ngày càng phức tạp và tinh lọc trong các chi tiết và các vấn đề nóng bỏng. Với sự gặp gỡ kết hợp của một trào lưu, một thế hệ đáp ứng những ý tưởng của các thế hệ khác, lý thuyết kiến trúc thường vượt lên trên những sự tranh luận và truyền dạy.

Harry Francis Mallgrave, Architectural Theory, 2005