DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD ĐỢT 1

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử Kiến trúc được phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2013 cho các bạn sinh viên khóa 53KD và khóa cũ đủ điều kiện theo danh sách dưới đây.

Các bạn sinh viên chú ý kế hoạch thực hiện đồ án như sau:

1. Thời gian làm đồ án: 15 tuần, bắt đầu từ thứ 2 ngày 11-3-2013. 

2. Ngày giao đồ án : 9h30 thứ 3 ngày 12-3-2013. Địa điểm 26H2

3. Kiểm tra tiên độ lần 1, lần 2 , kê hoạch bảo vệ sơ khảo, bảo vệ chính thức sẽ thông báo trong buổi giao đồ án.

4. Các bạn sinh viên liên hệ với thầy hướng dẫn để lên lịch thông qua đồ án hàng tuần theo quy định.

Yêu cầu tất cả các bạn sinh viên có tên trong danh sách có mặt đầy đủ đúng giờ.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD

ĐỢT THÁNG 3-2013 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

THẦY HƯỚNG DẪN

 1.  

2107453

TRẦN ĐÌNH HÒA

53KD1

Thầy Nguyễn Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

5SV

 1.  

2053053

NGUYỄN LƯƠNG TRUYỀN

53KD1

 1. 3.        

2059052

NGUYỄN TUẤN DŨNG

52KD4

 1. 4.        

2013251

LÊ NGÂN TRANG

51KD7

 1.  

2061952

NGUYỄN VĂN HIỆU

52KD6

 1.  

2031053

ĐINH QUANG THUẬN

53KD3

Thầy Nguyễn Đình Thi

Đt: 0983599329

7SV

 1.  

2103553

NGUYỄN MINH ANH

53KD6

 1.  

2062953

NGUYỄN THỊ LY

53KD6

 1.  

2122453

NGUYỄN THỊ VÂN

53KD8

 1. 10.     

2120550

HOÀNG MINH BÔN

51KD7

 1. 11.     

2043452

ĐẶNG QUANG PHI

52KD8

 1.  

2048853

HOÀNG THÙY LINH

53KD8

 1.  

2016953

PHẠM THU HƯ­ƠNG

53KD3

Thầy Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

7SV

 1.  

2099253

PHẠM MINH GIANG

53KD7

 1.  

2010753

NGUYỄN VĂN HIẾU

53KD6

 1.  

2027853

HOÀNG GIA TUÂN

53KD6

 1.  

2005853

NGÔ BÍCH NGỌC

53KD8

 1. 18.     

2109151

PHẠM THỊ THU

51KD7

 1.  

2097953

LÊ NGỌC ANH

53KD3

 1.  

2076253

VƯ­ƠNG VĂN THUẦN

53KD1

Thầy Nguyễn Mạnh Trí

Đt:0903451088

3sv

 1. 21.     

2140549

KIỀU QUỐC HOÀN

51KD3

 1. 22.     

2103751

NGUYỄN NGỌC TUÂN

51KD8

 1.  

2081053

NGÔ DUY HUY

53KD3

Thầy Đỗ Trọng Hưng

Đt: 0913224693

5SV

 1.  

2048453

HOÀNG THỊ LINH GIANG

53KD3

 1. 25.     

2081452

PHẠM ĐÌNH THỌ

52KD4

 1. 26.     

2109952

ĐẶNG ANH DŨNG

52KD7

 1. 27.     

2079551

NGUYỄN QUỐC ANH

51KD2

 1.  

2100753

TRẦN VĂN DƯ­ƠNG

53KD2

Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Đt: 0903229908

5SV

 1.  

2094853

LÊ ĐỨC LINH

53KD2

 1.  

2032452

NGUYỄN HOÀNG HIỆP

52KD7

 1. 31.     

2113050

NGUYỄN BÙI PHƯỚC

51KD7

 1. 32.     

2114950

KIỀU ANH TUẤN

50KD3

 1.  

2069353

VŨ NGỌC CẢNH

53KD7

Thầy Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999

4SV

 1.  

2067053

TẠ VĂN VÕ

53KD2

 1.  

2029853

PHẠM VĂN NAM

53KD7

 1. 36.     

2033252

NGUYỄN THỊ THU TRANG

52KD5

 1.  

2057653

LÊ MINH NGUYỆN

53KD7

Thầy Trần Quốc Bảo

Đt:0903255640

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: