ĐIỀU CHỈNH DANH SACH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD HỌC LẠI- LỚP MỞ THÊM LOPHL-10 (CÓ ĐỀ ĐỒ ÁN)

Vì lý do sức khỏe, thầy Nguyễn Bá Minh không tiếp tục hướng dẫn đồ án tổng hợp khóa 53KD học lại theo danh sách lớp mở thêm LOPHL-10 nên Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc điều chỉnh danh sách phân công như danh sách dưới đây:

Các sinh viên thuộc nhóm thầy Bá Minh cũ được chuyển về nhóm thầy Lân, thầy Trí, thầy Chung.

Đề đồ án tổng hợp cho sinh viên học lại khóa 53KD lấy ở đây—–>nhiem-vu-techcombank   khu-dat-techcombank

Khu đất làm đồ án download tại đây

THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỪ TUẦN 31-39 NỘP ĐỒ ÁN VÀO 9H00 SÁNG THỨ 2 NGÀY 20-5-2013 TẠI VĂN PHÒNG BỘ MÔN LÝ THUYẾT LỊCH SỬ KIẾN TRÚC 509A1

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

THẦY HƯỚNG DẪN

2014153 NGUYỄN ĐỨC ANH 53KD7 Thầy Nguyễn Văn ĐỉnhĐt: 091247452910SV
2036052 NGUYỄN TUẤN ANH 52KD7
2123853 PHẠM QUỐC ANH 53KD7
2048950 TRẦN HUỲNH ANH 50KD5
2112753 LÊ MINH CƯỜNG 53KD8
2075852 TRẦN MINH THÙY 52KD4
2039553 NGÔ TRUNG KIÊN 53KD8
2075152 TRẦN QUANG HẢI 52KD6
2085053 PHẠM ĐÌNH HANH 53KD2
2073053 NGUYỄN VĂN HIỆP 53KD3
2009949 NGÔ TRỌNG HIẾU 49KD1 Thầy Nguyễn Đình ThiĐt: 09835993294SV
2007653 NGUYỄN HỮU HUÂN 53KD5
2020053 NGUYỄN VĂN HÙNG 53KD1
2035652 NGÔ QUÝ KHOA 52KD4
2121053 NGÔ MINH LUẬN 53KD8 Thầy Trương Ngọc LânĐt: 09121011425SV
2029053 PHẠM QUÝ  NAM 53KD1
2080253 BÙI CÔNG NGUYÊN 53KD1
2083853 NGHIÊM TRÙNG DƯƠNG 53KD6
2056352 NGUYỄN QUỐC ĐÔNG 52KD3
2035053 ĐOÀN ĐÌNH PHÚC 53KD4 Thầy Nguyễn Mạnh TríĐt:09034510884sv
2061750 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 50KD3
2039453 NGUYỄN VĂN QUANG 53KD2
2041953 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 53KD4
2058352 NGUYỄN ANH QUYỀN 52KD7 Thầy Đỗ Trọng HưngĐt: 09132246934SV
2081753 NGUYỄN LỤC SOẠN 53KD6
2089553 NGÔ THẾ TÂM 53KD6
2020753 TRẦN NGỌC TÂN 53KD6
2099553 LÊ TRỌNG TẤN 53KD5 Thầy Nguyễn Toàn ThắngĐt: 09032299084SV
2087752 TRẦN VĂN THẠCH 52KD8
2095951 NGUYỄN HOÀNG LONG 53KD2
2079453 PHẠM QUYẾT TIẾN 53KD7
2022150 LÝ MẠNH TOÀN 51KD7 Thầy Đỗ Trọng ChungĐt: 09166369994SV
2001953 TRẦN ĐỨC TÚ 53KD2
2036953 VŨ GIA TÙNG 53KD5
2132449 HOÀNG LÊ DŨNG 49KD1
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: