ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC LẠI (LỚP NV19) THUỘC BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Các bạn sinh viên làm đồ án tổng hợp học lại, thuộc danh sách lớp NV19 đã được phân công hướng dẫn tại bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc lấy đề đồ án để làm việc với thầy hướng dẫn tại các đường link sau.

– Nhiệm vụ thiết kế download tại đây ——->nhiem vu tk

– Bản đồ khu đất download tại đây ———>khu dat

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: