ĐIỂM ĐỒ ÁN 1 KD60, CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT KIẾN TRÚC KD57

Để tránh tình trạng nhầm lẫn, dưới đây là điểm để sinh viên đối chiếu, nếu có gì thắc mắc mời các bạn sinh viên lên VPBM phòng 509 nhà A1 lúc 14h00, thứ Ba, ngày 25/10/2016 để được giải đáp.

Sau thời gian này chúng tôi sẽ không giải đáp bất kì thắc mắc và khiếu nại nào.

Khi lên VPBM cần mang theo:
Đối với ĐA1:  Phiếu thông đồ án, Đồ án chấm giữa kỳ, đồ án chấm cuối kỳ và mô hình.

Đồ án Dân dụng 1: Lớp 60KD1; 60KD260KD3; 60KD4; 60KD5; 60KD6; 60KDNT; 60QH1; 60QH260KDE; 60KDF

Chuyên đề lý thuyết kiến trúc: 57KD5; 57KD6; 57KDE; 57KDF

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: