ĐIỂM BLOCK 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

Trường hợp sai sót, các bạn lên phòng 509.A1 vào các buổi sáng để được giải đáp. Bộ môn sẽ cập nhật điểm của những lớp còn lại ngay khi có điểm từ các Thầy/Cô

I. Điểm Môn Chuyên đề lý thuyết

61KD3, 61KD4, 61KD5, 61KDE, 61KDF

II. Điểm Quá trình

Môn Lý thuyết sáng tác kiến trúc

III. Điểm Môn Lịch sử kiến trúc

64KDF

IV. Điểm Môn Thiết kế kiến trúc 1

64KDEC

V. Điểm Đồ án kiến trúc 1

64KDEC

VI. Điểm Đồ án kiến trúc dân dụng 1

64KD1, 64KD2, 64KD3, 64KD4, 64KD5, 64KDF, 64QH1.

VII. Điểm Đồ án Kiến trúc dân dụng 1 lớp nguyện vọng

LOPNV28

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: