DANH SÁCH BỔ SUNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA 53KD NGÀY 18-3 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ mô lý thuyết và lịch sử kiến trúc phân công hướng dẫn những sinh viên được bổ sung ngày 18-3-2013 như sau

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

THẦY HƯỚNG DẪN

  1. 1.        
2024753 ĐỖ HẢI ĐỒNG 53KD8 Cô Nguyễn Hồng HươngĐt :0982000227
  1. 2.        
2023052 PHẠM NGỌC TIẾN 52KD4 Thầy Đỗ Trọng ChungĐt: 0916636999
  1. 3.        
2039550 TRƯƠNG TUẤN VŨ 50KD4
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: